Onsdag meldte VG at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) skal ha sendt et brev til toppsjefen i legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline. I brevet skal hun ifølge avisen ha skrevet:

– Influensapandemien sprer seg nå raskt gjennom landet og tettbebodde strøk har til nå blitt hardest rammet. Sammenlignet med andre europeiske land har vi en høyere dødsrate, til den grad at WHO har uttrykt bekymring og har tatt kontakt med våre helsemyndigheter for å tilby assistanse.

Men det stemmer ikke at WHO har tatt kontakt med norske helsemyndigheter, får NTB opplyst.

– Det er Norge som har tatt kontakt med pandemiansvarlig i WHO får å få en gjennomgang av det norske pandemiarbeidet så langt. Vi spurte om de kunne sende folk hit dersom det var behov for det, nå eller senere. Vi har en løpende dialog med dem. Det var vi som kontaktet dem, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) til NTB.