Den amerikanske ambassaden i Oslo ble torsdag morgen innkalt til Utenriksdepartementet, der anmodningen ble overlevert. Norske myndigheter markerte også sin generelle motstand mot bruken av dødsstraff i USA.Norge meddelte støtte til henstillingen fra samtlige EU-land, rettet til guvernøren og den oppnevnte ankeinstansen i Texas, om å benåde den dødsdømte Napoleon Beazley.ýNorge ønsket med dette igjen å ta klart avstand fra bruken av dødsstraff i USA. Det er spesielt graverende at personer som var mindreårige i gjerningsøyeblikket blir idømt dødsstraff. Norge har ved gjentatte anledninger, både bilateralt og i ulike internasjonale fora, tatt opp spørsmålet om dødsstraff med amerikanske myndigheter, senest under rådsmøtet i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) i mars, heter det i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.Norske myndigheter mener dødsstraffen strider mot prinsippet om livets ukrenkelighet.ýDette prinsippet er grunnleggende for vår rettsoppfatning. Norge markerer derfor regelmessig motstand mot bruken av slike straffemetoder, heter det i pressemelding.

BER OM BENÅDING: Napoleon Beazley må ikke henrettes, sier norske myndigheter.