FRANK M. ROSSAVIK

I går trådte straffetollen i verk for norske lakseprodusenter, samtidig som deres europeiske kunder prøver å få til en alternativ løsning i form av en minstepris.

De største optimistene, dansk videreforedlingsindustri, tror en minstepris kan være på plass i mai.

Den norske næringen og myndighetene avviste minsteprisordningen EU innførte tidligere i år, et tiltak som skulle beskytte skotske og irske oppdrettere mot konkurranse i et vanskelig marked.

Hovedgrunnen var at man på norsk side mente kravene WTO stiller for en slik «safeguard» ikke var oppfylt. Derfor har Norge også klaget saken inn for WTO.

Nå er beskyttelsestiltaket en saga blott. I stedet herjer tollen EU har innført som straff mot det EU mener er dumping av norsk laks på EU-markedet — foreløpig for seks måneder.

Vil Norge da i realpolitisk ånd krype til minstepriskorset? Ikke uten videre, sier EU-ambassadør Bjørn T. Grydeland:

— Vi har hele tiden vært åpne for å snakke med EU om en løsning som ligger innenfor WTO-regelverket. Om en minsteprisordning kan være akseptabel, kommer helt an på hvordan den er utformet. Det er umulig å gi klare svar, før vi eventuelt ser et nytt forslag fra EU, sier Grydeland.

Ambassadøren poengterer at Norge ikke deltar i prosessen som nå pågår.

— Vi blir ikke informert engang. Dette er nå en helt intern EU-prosess, sier han.

Et av de åpne spørsmålene er om EU ønsker å gjøre et nytt forsøk på å legge en minsteprisordning inn i en «fredsavtale» med Norge, eller om det kun er snakk om å erstatte ett ensidig tiltak - straffetoll - med et annet.