Samtidig vil norske produsenter miste markedsandeler når grensene åpnes for mer kjøtt, grønnsaker og ost fra EU.

Det opplyste Norges forhandlingsleder Jan Grevstad fra Utenriksdepartementet og avdelingsdirektør Sverre Kvakkestad i Landbruksdepartementet da de to orienterte norske pressefolk i Brussel i går ettermiddag.

Forhandlerne medga at forhandlingene om den såkalte artikkel 19 i EØS-avtalen, om frihandel med ubearbeidede landbruksvarer, ikke vil ende med en balansert avtale. På grunn av kostnadsnivået, har norske produsenter ikke mye det går an å eksportere allikevel. Det begrenser seg stort sett til Jarlsberg-ost, der Norge krever økte tollfrie kvoter.

— Vi vil gi klart mer enn vi får. Men vi ser det som viktig endelig å nå frem til en avtale på dette punktet, sa Kvakkestad.

Målet Norge og EU er enige om er å komme frem til endelig avtale innen årets utgang.

Landbruket er egentlig ikke en del av EØS-avtalen. Men dette spesielle punktet har forpliktet til forhandlinger mellom Norge og EU om reduserte tollsatser på slike varer med to års mellomrom.

På direkte spørsmål, nektet Jan Grevstad for at Norge nå gir mer enn nødvendig til EU på dette feltet - for å få mer igjen på fiskeeksport i de forestående forhandlingene om utvidelse av EØS-avtalen.

— Vi forhandler om landbruk helt uavhengig av de andre sakene, sier Grevstad.

Det er imidlertid liten tvil om at EU gjerne ser disse sakene i sammenheng. I første omgang vil EU-kommisjonen legge Norges tilbud frem for sine medlemsland i neste uke. Der kan det komme ytterligere krav mot Norge.