Utenriksdepartementet fikk tirsdag beskjed om at sentralmyndighetene i Kongo ville sende justisministeren til Kisangani for å få mer informasjon om nordmennenes sak. De to nordmennene er siktet for drap på sin sjåfør.

I forbindelse med besøket ville norske myndigheter be om et møte med justisministeren, men så viste det seg at besøket ikke ble noe av.

– Nå sender vi i stedet et brev til de berørte fagdepartementene og til guvernøren hvor vi formelt anmoder om at nordmennene blir overført til Kinshasa, sier underdirektør Ragnhild Imerslund til NTB.

Norges mål er å få saken ført for en sivil domstol i hovedstaden Kinshasa. I dag blir saken ført for en militær domstol i Kisangani.