— Jeg kan i dag opplyse at Norge kommer til å anerkjenne Kosovo som en selvstendig stat. Det er flere grunner til at vi er kommet til denne konklusjonen, skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding i dag.

Norge følger dermed etter USA, Frankrike og Storbritannia, som alle har anerkjent Kosovo etter at deres uavhengighetserklæring ble vedtatt søndag.

— Jeg legger vekt på at Kosovos situasjon er et særtilfelle. Konflikten i 1999 og det faktum at Kosovo siden dette har vært under internasjonal administrasjon utgjør helt spesielle omstendigheter, skriver Støre i pressemeldingen.

Han oppfordrer partene til å avstå fra vold. Verdenssamfunnet må nå stå sammen og bidra til at Kosovo kan utvikle seg økonomisk og politisk, mener Støre.

Men Russland er blant landene som ikke vil anerkjenne den nye staten. De motsetter seg nå EUs planer om en politistyrke i Kosovo.

- Ulovlig politistyrke

EU har vedtatt å sende om lag 1800 politifolk og jurister til Kosovo, som nylig erklærte selvstendighet. Styrken har fått navnet EULEX.

– Utplasseringen av det juridiske bidraget kommer til å starte opp i løpet av ukene som kommer, sa EUs første spesialutsending til Kosovo, nederlenderen Pieter Feith, onsdag.

Men Russland mener EULEX-oppdraget er ulovlig og at det først må godkjennes av FNs sikkerhetsråd.

EU-landenes handlinger overfor Kosovo truer sikkerheten i Europa og oppfordrer til separatisme verden over, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet onsdag.

Russland har vetorett i Sikkerhetsrådet og støtter Serbia, som er sterkt imot at Kosovo har erklært uavhengighet på egen hånd.

Er det riktig å anerkjenne Kosovo? Diskuter her!

FEIRET: I Pristina ble det feiret da Kosovo erklærte sin uavhengighet. Norge vil anerkjenne den nye nasjonen.
OLEG POPOV / REUTERS
STØTTER: Jonas Gahr Søtre vil anerkjenne Kosovo.
Håvard Bjelland (arkiv)