Finlands Alexander Stubb er formann i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) mens franske Bernhard Koucher reiser på vegne av det franske formannskap i EU. Støre har også hatt samtaler med den svenske utenriksministeren Carl Bildt, som leder ministerkomiteen i Europarådet.

Bryter prinsipper

Den norske utenriksministeren er opprørt over krigshandlingene og krever at partene straks setter seg til forhandlingsbordet.

– Konflikten bryter med kjerneprinsipper i folkeretten og kan få konsekvenser for sikkerheten i hele regionen. Russland påtar seg nå et stort ansvar gjennom sine politiske og militære handlinger, sier utenriksministeren til NTB.

Han mener et Russland som ønsker å bli vurdert som en europeisk nasjon innenfor rammeverket til OSSE og Europarådet, må ta inn over seg at alle naboland følger godt med i det som skjer, hvordan landet opptrer og hvordan det tar ansvar.

Ikke fredsbevarende

Støre viser til de russiske ledernes omtale av sine militære som fredsbevarende styrker. Han mener det vi har sett de siste dagene minner lite om det vi legger i begrepet fredsbevarende styrker.

Samtidig understreker den norske utenriksministeren at også Georgia har et ansvar for å handle i tråd med internasjonale regler i den spente situasjonen som er i regionen nå.

– Faren ved den militære opptrappingen er at kontrollen glipper og gjør veien tilbake til det politiske sporet stadig vanskeligere.

Om Ukrainas verbale engasjement i konflikten, sier Støre at det som skjer i havområdene er uttrykk for opptrappingens logikk.

Norske interesser

På spørsmål om norske interesser i området spiller noen rolle i vurderingen, sier Støre at Norge først og fremst er opptatt av den militære maktbruken som rammer sivile, men at vi selvsagt også tar avstand fra all ødeleggelse av infrastruktur som for eksempel energinettverk.

StatoilHydro er medeier i både olje og gassledninger over georgisk territorium. Det er nettverk som gjør at olje og gass fra felt i Aserbajdsjan, der StatoilHydro også er medeiere, kan komme fram til markedene uten å passere Bosporos.

Verste siden Balkan

– Kamphandlingene som nå pågår i Georgia, har fått et omfang som er uten sidestykke i Europa siden krigene på Balkan, sier utenriksministeren.

Norge slutter seg til det internasjonale kravet om at Russland, Georgia og de to utbryterrepublikkene Sør-Ossetia og Abkhasia umiddelbart innstiller militære kamphandlinger og søker politiske løsninger.

Støre sier de norske synspunktene også vil bli formidlet direkte til russiske og georgiske myndigheter.