Islamsk hellig krig sa søndag at nordiske personer må være ute av området i løpet av 48 timer. Samtidig delte den sekulære, væpnede gruppen al-Aqsa-martyrenes brigader ut flygeblader i Gaza by hvor de oppfordret dansker og svensker om å komme seg ut i løpet av tre dager.

Bakgrunnen er karikaturene av profeten Muhammed som sto på trykk i den danske avisa Jyllands-Posten i fjor, og som ble gjengitt i den norske, kristne publikasjonen Magazinet tidligere denne måneden.

I henhold til Islam må Profeten aldri avbildes, og karikaturene har ført til sterke reaksjoner fra muslimske land og fra muslimer bosatt i Danmark.

Danske myndigheter sier de vil ta kontakt med den palestinske selvstyremyndigheten for å få en vurdering av hvor alvorlig truslene fra de palestinske væpnede gruppene bør tas.