– Vi arbeider med å få satt opp et bussalternativ søndag morgen dersom sikkerhetssituasjonen tillater det, forteller UDs kommunikasjonssjef Anne Lene Dale Sandsten til NTB.

Bussen vil i så fall gå til Syrias hovedstad Damaskus, der den norske spesialutsendingen Svein Sevje vil bygge opp en base og sikre videre transport.

Tilbudet er frivillig og ble presentert for nordmenn i Beirut på et møte i et hotell i den krigsrammede byen fredag.

Sverige har bestemt å evakuere sine borgere fra Libanon. Ifølge norsk UD er svenskenes plan å hente sine borgere ut med båt neste onsdag.

Totalt er det vel 300 nordmenn i Libanon. Utenriksdepartementet har foreløpig ikke funnet noen løsning for å transportere ut dem som er i Sør-Libanon.

– Det er en utfordring, for veien er stengt. Men vi arbeider mot en løsning også der, sier Dale Sandsten.

UD har kontakt med så vel FN som andre land som har borgere i Sør-Libanon. Håpet er å få til en samlet løsning med flere land.

– Situasjonen er alvorlig, men ikke spesielt alvorlig for nordmenn. Det er den libanesiske sivilbefolkningen dette rammer hardest, fastslår kommunikasjonssjefen.