Ikke overraskende topper amerikanerne selv patriotlisten som forskere ved universitetet i Chicago har laget på grunnlag av en stor, internasjonal spørreundersøkelse.

Norge ligger på 22.-plass, mens Danmark deler 11.-plassen med Ungarn og Irland. Finland ligger på 16.-plass i patriotisme, skriver Dagsavisen.

Uansett er nordmennene større patrioter enn svenskene. Sverige havner nemlig på 31.-plass. Bare latvierne og innbyggerne i det tidligere Øst-Tyskland er svakere på fedrelandsfølelse enn svenskene.

– Vi nordmenn vil gjerne tro vi er så spesielle. Det er vi ikke, sier Olaf Aagedal ved Diakonhjemmet Høgskole.

Forskeren mener studien og rangeringen Tom W. Smith og Seokho Kim nå har gjennomført for annen gang, er et solid stykke arbeid som på en riktigere måte viser hvor sterk nordmennenes patriotisme er i forhold til andre nasjonaliteter.

Grunnlagsdataene i den omfattende studien stammer fra The International Social Survey Program (ISSP), hvor 40 land er medlemmer. Her i Norge er det Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste som gjennomfører de svært omfattende intervjuene.