Men ingen av de rundt 30 norske statsborgerne som oppholder seg på Vestbredden, er blitt oppfordret til å reise, sier Norges representant i de palestinske områdene, Sten Arne Rosnes.

Ni av nordmennene er tilknyttet det norske representasjonskontoret i Al-Ram like nord for Jerusalem, og en del andre studerer ved det palestinske Bir Zeit-universitetet.

– Vi har ringt rundt og bedt dem holde en litt lavere profil enn vanlig, sier Rosnes til NTB.

Det norske representasjonskontoret har imidlertid lagt om reiserutene innad på Vestbredden for å øke sikkerhetsmarginene etter at FN ba sine skandinaviske ansatte om å forlate området.

Israel varslet

Det skal ha vært israelsk etterretningstjeneste som fanget opp truslene. De orienterte i sin tur FNs organisasjon for palestinske flyktninger, UNWRA, som reagerte med å be alt skandinavisk personell om å forlate Vestbredden. Ifølge FN kommer truslene fra troverdige kilder.

Sjefen for den danske representasjonen i Ramallah på Vestbredden, Rolf Holmboe, sier til dansk radio at det har vært konkrete trusler, og at den palestinske etterretningstjenesten har orienterte danske diplomater om faren.

Truslene blir sett i sammenheng med protestene mot Muhammed-karikaturene.

Sveriges generalkonsul i Jerusalem, Nils Eliasson, sier at opplysningene er så troverdige at de er sendt videre til alle svenske hjelpeorganisasjoner på Vestbredden.

Det danske FN-personellet ble eskortert ut fra Vestbredden av den palestinske presidentgarden, noe som kan tolkes som at palestinske myndigheter også tar trusselen alvorlig, sier Eliasson til Dagens Nyheters nettutgave.

TIPH vender tilbake

Samtidig som skandinavene viser større aktsomhet, har de norske medlemmene av observatørkorpset i Hebron begynt å vende tilbake til byen etter at de måtte reise ut som følge av protestene mot Muhammed-tegningene i februar.

Hele den såkalte TIPH-styrken er fortsatt ikke tilbake på plass, men situasjonen har normalisert seg såpass at enkeltmedlemmer av det lille observasjonskorpset har reist tilbake.