Tallet på omkomne i Burma er nå på over 22.000, melder statlige medier. Ytterligere 41.000 er savnet.

Norske Terje Skavdal leder FNs nødhjelp i de syklonrammede områdene i Burma. — Dette er en stor humanitær katastrofe, sier han.

tallet på savnede etter syklonen i Burma lørdag øker stadig. Så mange som 10.000-15.000 rapporteres nå omkommet, mens 30.000 er savnet. Flere hundre tusen er hjemløse.

Les mer: 30.000 savnet

Nordmannen Terje Skavdal leder FNs humanitære arbeid i regionen. Fra sitt kontor i Thai-lands hovedstad Bangkok jobber han nå på spreng for å sørge for at nødhjelpen kommer frem til syklonofrene. Etterhvert håper Skavdal han får visum til å reise inn i Burma og koordinere hjelpen derifra.

— Dette er en stor humanitær katastrofe som krever en stor og koordinert innsats, både fra nasjonale myndigheter og det internasjonale bistandssamfunnet, sier Skavdal til Af-tenposten.no på telefonen fra Bangkok.

Vanskelig arbeid Det at Burma er et svært lukket land gjør hjelpearbeidet vanskelig.

— Dette er en vesentlig katastrofe i et land som er komplisert å jobbe i. Det er store hjelpebe-hov som fortsatt står åpent, og det vil ta tid å få organisert hjelpearbeidet, sier Skavdal.

Ifølge Skavdal har millitærregimet i Burma gitt utrykk for at de er villige til å motta interna-sjonalbistand.

Men utenlandske organisasjoner som vil delta i hjelpearbeidet må først forhandle om innreise-tillatelse med militærregimet, sier en burmesisk minister.

– For at ekspertteam fra utlandet skal kunne komme her, må de forhandle med uten-riksdepartementet og våre øverste myndigheter, sier Maung Maung Sew, minister for sosiale tjenester.

Informasjonsminister Kyaw Hsan sier på sin side at de burmesiske rislagrene er store nok til å fø befolkningen.

Hundre tusener boligløse Foreløpig er situasjonen i landet svært uoversiktlig.

— Akkurat nå er vi i en fase hvor vi prøver å få så mye oversikt som mulig, parallelt som vi starter opp nødhjelpen, sier Skavdal.

Hvor mange som er rammet av naturkatastrofen er foreløpig uklart.

— Burma er ikke noe lite land. Det bor 25 millioner mennesker i den sørlige delen av landet som er rammet, og seks-syv millioner mennesker i de områdene som er hardest rammet. Flere hundre tusen er boligløse, sier Skavdal.

Rent vann Nordmannen venter foreløpig sammen med et FN-kriseteam i Bangkok på at militærjuntaen i Burma skal gi dem visum, slik at de kan reise inn i landet. Dette håper han vil skje så raskt som mulig.

— Til å begynne med vil FN og andre hjelpeorganisasjoner gi livreddende hjelp og sørge for at sårede får behandling, i tillegg til å sørge for tilgang til rent drikkevann er også viktig, sier Skavdal.

Ber om penger Nordmannen er glad for at den norske regjeringen allerede i går sa at de vil gi 10 millioner kroner til hjelpearbeidet i Burma.

Han åpner for at Norge kanskje bør bidra med ennå mer.

— Vi jobber med å få ut en appell fra FN der vi ber det internasjonale samfunnet bidra. Norge er vanligvis en god bidragsyter til FN. Jeg er sikkert på at Norge, etter hvert som vi får klar-gjort behovene, også vil justere beløpet, sier Skavdal.

Fotograf:
REUTERS/Democratic Voice of Burma/Scanpix
HO