Kalleberg (49) var inntil forrige uke visepolitisjef for den internasjonale politistyrken, men ble av FN mandag utnevnt til fungerende politisjef mens arbeidet med å finne en ny pågår.

Kalleberg overtar etter tyskeren Uwe Marquardt, som midlertidig måtte trå til etter at den opprinnelige sjefen, briten Stephen Curtis, måtte gå av etter en hendelse i forrige uke.

10. februar ble to unge kosovoalbanere drept under en demonstrasjon i Kosovo. Obduksjonen viste at de to ble drept av gummikuler som var avfyrt av den internasjonale politistyrken i den serbiske provinsen. Da resultatet av obduksjonen ble kjent, måtte Curtis trekke seg med øyeblikkelig virkning.

I en kunngjøring fra FNs Kosovo-administrasjon UNMIK heter det at Kalleberg vil fungere som leder inntil en ny permanent sjef er på plass, en prosess som kan ta mange måneder.

Kalleberg har 27 års erfaring fra politiarbeid, og er på sitt andre oppdrag i Kosovo. Han jobbet også for UNMIK fra 2004 til 2005.