Se NASAs animasjon av fenomenet!

Hørt om cusp-nordlys? Formodentlig ikke, men for første gang kan man nå se hva som skjer når solens magnetfelt barker sammen med jordens magnetfelt, og nordlys oppstår både på den nordlige og sørlige halvkule samtidig.

Tidligere har man regnet og målt seg frem til modeller av dette unike fenomenet. Nå har satellittbilder gjort det mulig i animere hva som egentlig skjer.

Nikolai Østgaard fra Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen har nå analysert bildene, og skrevet en artikkel i tidsskriftet Geophysical Research Letters om fenomenet. Slik forklarer han hva som skjer:

  • Solen sender en vind av ladede partikler mot jordens magnetfelt.
  • Når solens magnetfelt er rettet nordover og møter jordens magnetfelt oppstår en spleising av solens og jordas magnetfelt. Dette gir solvindpartiklene direkte adgang til jordens øvre atmosfære.
  • Når trykket på solvinden er relativt stort vil disse partiklene skape en sterk lysflekk, det såkalte cusp-nordlyset som oppstår på både den nordlige og sørlige halvkule samtidig.Interessert i å vite mer om cusp-nordlys? Les Østgaards artikkel her!