Observatørgruppen, med 23 medlemmer fra Norge, Sverige og Finland, unnlot å overlevere en skriftlig anmodning fra Tamiltigrene, der de anmodet om å krysse et farvann som er kontrollert av regjeringsstyrkene.

Nestleder for observatørgruppen Hagrup Haukland innrømmet fredag at det var feil bare å overlevere beskjeden muntlig.

Trefningene utviklet seg til et lite sjøslag, og en av båtene til Tamilgeriljaen ble senket mens en annen eksploderte. Etter nye meklinger mellom partene klarte man å roe ned situasjonen. (NTB)