Det var den danske miljøvernministeren Svend Auken som reiste spørsmålet om atomruten i Nordsjøen på et møte tirsdag.

— Vi vil fremme en klar protest. De nordiske land reagerer naturligvis når man vurderer å sende høyradioaktivt avfall langs en nordisk rute, sa Auken.

Nordsjøruten er kommet inn i bildet fordi tidligere transporter av atomavfall, langs en sørlig rute, ble møtt med massiv kritikk i de land som grenset til transportruten.

De involverte, blant annet Frankrike, Storbritannia og Japan planlegger å transportere atomavfallet ved hjelp av en russisk isbryter som skal bane vei langs den arktiske rute til Asia. De nordiske miljøvernministrene er nå imidlertid enige om å følge utviklingen nøye.

NTB