Lørdag hadde Reid samtaler i Belfast med den irske utenriksministeren Brian Cowen. På en pressekonferanse sa Reid at han håper å kunne gjeninnføre selvstyret fra midnatt lørdag, og kort etter kunne Reid opplyse at han hadde gitt ordre om at regjeringen i Nord-Irland skal gjeninnsettes.Det pågikk forhandlinger mellom de politiske partiene i Nord-Irland utover ettermiddagen lørdag. Åpenbart er det gjort framskritt.Både provinsregjeringen og provinsforsamlingen ble suspendert fredag kveld, mens katolikker og protestanter fikk ny frist til å utnevne en førsteminister som kan lede regjeringen etter David Trimble.Partene var langt fra enige da den opprinnelige fristen som er gitt i Langfredagsavtalen, gikk ut fredag. Bak problemet med å finne ny førsteminister, er spørsmålet om hvordan avvæpningen av geriljagrupper som IRA skal foregå. Trimble gikk av 1. juli i protest mot at IRA ikke har begynt å levere inn sine våpen.