ALF SKJESETH, Berlin

I hele etterkrigstiden har den berømte dikterens siste hvilested vært et mysterium. Nordahl Grieg ble skutt ned over Berlin og omkom 2. desember 1943, men hans grav er aldri funnet.

Ambassaderåd Sverre Jervell presenterte i vår en beretning om nordmenns historie i Berlin og om ambassadens historie det siste århundret, frem til det fellesnordiske ambassadebygget ble innviet høsten 1999.

Jervell sier til NTB at heftet inneholder hittil ukjent krigshistorie, blant annet om norske frontkjemperes deltakelse i forsvaret av Hitlers stillinger i maidagene 1945 og om Nordahl Griegs skjebne.

På bombetokt

Den sterkt patriotiske motstandsmannen og forfatteren Nordahl Grieg ville ta aktivt del i den antinazistiske kampen. Høsten 1943 fikk han som krigskorrespondent sjansen til å bli med på et bombetokt mot Berlin med en australsk skvadron som angrep fra London.

Tre av de fire reporterne som fikk være med, møtte døden over Berlin denne desemberkvelden. Hele 90 fly med rundt 1000 mann ble skutt ned av tysk luftvern. Det er kjent at Griegs Lancaster-fly styrtet i Potsdam rett sørvest for Berlin etter klokken 20 om kvelden, og at alle 10 om bord omkom.

Sporene etter Nordahl Grieg stanset i hagen til postmester Ohnesorg, der flyet styrtet. Det ble etter krigen gjort mislykkede forsøk på å finne Griegs levninger og bringe dem hjem til Norge, på grunn av Griegs posisjon som motstandskampens sterkeste dikteriske stemme.

Registrert og begravd

Jervell skriver at tyskerne trass i de massive angrepene og ødeleggelsene nøye registrerte og begravde de falne luftmannskapene. Det er blitt kjent at Nordahl Grieg ble begravd ved sykehuskapellet ved Döbritz am Hasenheimberg i Øst-Berlin. I 1949 flyttet Storbritannia sine falne fra dette gravstedet til Heeres-Friedhof i Vest-Berlin.

Alt tyder på at levningene etter Grieg ble liggende igjen på den østberlinske siden. Den norske tannlegen John Braadvig arbeidet i etterkrigsårene med å identifisere norske falne ved hjelp av tannjournaler. Han identifiserte tre av den australske besetningen fra Griegs fly, men fant ikke nordmannen. Norske myndigheter fikk avslag fra DDR og Sovjetunionen da de ønsket å lete etter Griegs levninger på gravplassen i Øst-Berlin.

I venstre fil

— Etter at Muren er falt, er det kommet frem nye opplysninger om gravplassen. Da det skulle bygges motorvei inn til Potsdam, valgte myndighetene å legge den rett over gravlunden, skriver Jervell. Han avslutter sin beretning om Nordahl Grieg slik:

— I dag kan vi si med rimelig grad av sikkerhet hvor levningene til Nordahl Grieg befinner seg. De ligger under motorveien mellom Berlin og Potsdam, like før den svinger inn til Potsdam, i venstre fil.