Seks menn av nordafrikansk opprinnelse og en kvinne er arrestert i forbindelse med funnet av stoffet. Kvinnen er senere løslatt. De sju ble arrestert under henvisning til den nye terrorloven i Storbritannia.

Scotland Yard opplyste at stoffet ble funnet nord i London søndag, og at det også ble beslaglagt "utstyr og materiell".

— Det er viktig å finne ut hva disse menneskene planla å gjøre, og hvem som sto bak dette, sier terrorekspert Paul Wilkinson.

— Ett av de scenarier politiet og etterretningen har etterforsket, er muligheten for et slags giftangrep, sa han til TV-stasjonen Sky.

Ingen motgift

Ricin er et svært giftig stoff, og det finnes ingen motgift. En liten dose kan være dødelig, og fører til influensalignende symptomer før døden inntreffer.

Stoffet ble verdenskjent da det ble brukt i attentatet mot eksil-bulgareren Georgi Markov i London i 1978. Attentatmennene stakk Markov med en forgiftet paraplyspiss.

Selv om politiet ikke ville gi detaljer om hva de arresterte kan ha planlagt å bruke giften til, så statsminister Tony Blair arrestasjonene i sammenheng med kampen mot terror. Blair sa at det bare er et spørsmål om tid før terrorister får tak i et masseødeleggelsesvåpen.

— Som arrestasjonene i dag viser, er denne faren til stede hos oss og virkelig. Den potensielle trusselen er uhyre stor, sa Blair.

Al-Qaida

Den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp sier at han har sett oppskrifter på ricin hos al-Qaida. Ricin fremstilles av kastorbønner, og kan brukes som et biologisk våpen.

— Dette dreier seg om å spre frykt og terror i folks bevissthet, sier Ranstorp til nyhetsbyrået Reuters.

Politiet ville imidlertid ikke trekke noen forbindelser til al-Qaida tirsdag, men oppfordret folk til fortsatt årvåkenhet.

— Vi har tidligere sagt at London og resten av Storbritannia står overfor flere mulige terrortrusler fra flere forskjellige grupper.

Vårt budskap er fremdeles: Vaktsomhet, ikke engstelse, sa David Veness, som leder det britiske antiterrorpolitiet.

(NTB)