Det virker bare ikke slik. Men det er regelmessige kontakter på embetsmannsnivå, og det arbeides med utvidede politiske kontakter mellom Nord-Korea og Norge. Et svensk regjeringsmedlem har allerede besøkt landet. Statssekretær Vidar Helgesen var på besøk for ca. ett år siden, i november var det gjenvisitt av hans nordkoreanske kollega, og det arbeides nå for at statssekretær Raymond Johansen skal besøke Nord-Korea i løpet av året

Det er et målbevisst svensk og norsk arbeid for å bidra til et mer menneskelig Nord-Korea. Og det nordkoreanske regimet er svært interessert i den svenske og norske modellen med en sterk stat og en levende markedsøkonomi.

Akkurat nå er tjue nordkoreanske byråkrater på «etterutdanning» i Sverige der de studerer det svenske økonomiske systemet.

På universitetet i Stavanger er fire nordkoreanske studenter i ferd med å fullføre et masterstudium i IT, samtidig som de også deltar i studier i menneskerettigheter. Dette er et prøveprosjekt som skal evalueres, og det kan bli aktuelt med nye studenter, for eksempel innen medisin og helsefag.

ETTER FIRE ÅR som svensk ambassadør i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang, er Paul Beijer utnevnt til rådgiver for den svenske regjeringen i Korea-spørsmål: — Ingen land er tjent med et Nord-Korea i dårlig økonomisk stand og et politisk system med problemer, sier han. Om dagens situasjon opprettholdes vil det være et destabiliserende element i hele regionen. Det må vi unngå, sier han om det svensk-norske engasjementet.

Beijer regnes som en internasjonal autoritet på Korea-spørsmål. Det er interessant å se hvordan leg og lærd og diplomatiske kolleger alle vil ha en «bit» av ham på Raftostiftelsens Korea-seminar.

Et seminar han bare har ros å gi. Han sier han håper konferansen, som i år arrangeres for syvende gang, vil ta med seg perspektivene som ligger i programmet entusiastene i Bergen har brakt inn i planleggingen, til neste konferanse.

— Her er det ikke bare redselsbeskrivelser fra avhoppere, men også klart uttrykte ønsker om dialog om forandringer. Det gir en ny dimensjon i program og diskusjoner, sier han.

BEIJER SNAKKER forsiktig.

Men han lar det skinne igjennom at motivet for den nordkoreanske kontakten til Sverige og Norge må være at de her har funnet et politisk system som de kan tenke seg å kopiere.

— Jeg tror målet er å gi det politiske systemet ny legitimitet. Det er allerede tatt steg det er vanskelig å stoppe. Men det finnes «bremser». Det vi ser, er bare begynnelsen på en lang prosess der det er nordkoreanerne selv som bestemmer tempoet, sier han. - Derfor må vi vise tålmodighet.

Som i det meste som gjelder Nord-Korea, er dette en lukket prosess. Verken svensker eller nordmenn vet hvilket nivå i maktpyramiden deres samtalepartnere i Pyongyang befinner seg på.

SÅ KAN MAN SELVSAGT spekulere.

Er det en regimeforandring i utvikling i Nord-Korea?

Neppe, fremholder observatører. De tror dette er styrt bevisst helt fra toppen. At Kim Jong Il i alle fall har en hånd på rattet og en fot på gasspedalen.

Det pekes også på at det nordkoreanske regimet, til tross for alle skrekkhistoriene, må ha en legitimitet hos sitt eget folk - for hver avhopper er det omkring 5000 personer som velger å bli i hjemlandet.

Den begynnende dialog og åpning tyder også på at det er et velinformert regime som følger med i det som skjer utenfor landets grenser, selv om det nordkoreanske folket i hovedsak er avskåret fra denne informasjonen.

Raftostiftelsen gir nordkoreanerne et klart eksempel på hvordan det åpne samfunn fungerer. Nord-Korea har ingen offisielle representanter på seminaret i Bergen. Men alt som sies, vil bli overlevert dem i form av løpende lydopptak.