Men Nord-Korea la også til at de ikke fant det mulig at de to landene gikk sammen om å arrangere mesterskapet.

Søkerbyen blir Pyeongchang.

— Nord-Koreas IOK-medlem Jang Ung bekreftet at de ga vår søknad full støtte. De ville samarbeide der det var mulig, sa Kim Jin-su, som er guvernør i Kangwonprovinsen.

Nord- og Sør-Korea er teknisk sett i krig. Koreakrigen (1950-1953) endte uten at det ble underskrevet noen fredsavtale.

De to landene er prinsippet enig om å sende en felles tropp til neste års Asialeker.