KLAUS JUSTSEN

USAs etterretningstjeneste har nemlig registrert en rekke tegn på at Nord-Korea forbereder første prøvesprengning av en av de atombombene som landet har utviklet de siste årene.

Det er imidlertid uklart om prøvesprengningen er umiddelbart forestående, eller om det bare dreier seg om taktiske manøvrer som ledd i kommunistregimets skryting om hvor langt det er i utviklingen av masseødeleggelsesvåpen.

Slike manøvrer kan ha forbindelse med forestående forhandlinger om avvikling av atomprogrammet, eller det kan være knyttet til den avsluttende fasen av presidentvalgkampen i USA i håp om å påvirke resultatet.

Tror ikke på atombombe

Flere amerikanske medier med New York Times i spissen skrev i går at etterretningstjenesten har funnet nordkoreanernes aksjoner så foruroligende at president George W. Bush før helgen i all hast fikk en lengre redegjørelse.

— Etter vår beste kunnskap og vår tro har nordkoreanerne ikke utført en atomprøvesprengning, sa utenriksminister Colin Powell i et intervju med den amerikanske tv-kanalen NBCs program «Møt pressen». Powell sa videre at det fortsatt er uklart om Nord-Korea er i stand til å foreta en slik prøvesprengning.

Natten mellom onsdag og torsdag ble det observert en kraftig soppformet sky over Nord-Korea.

Skyen, som var to kilometer bred, ble fotografert fra satellitter, og formen beskrives som merkelig. Men amerikanske eksperter tror likevel ikke den er resultat av noen prøvesprengning.

Ved det geologiske instituttet i Colorado opplyser en talsmann at man ikke har registrert noen eksplosjon som var så stor at den kunne stamme fra et atomvåpen.

— Hvis det hadde vært en atombombe ville den ha blitt registrert av alle i verden, forklarte geologen John Bellini, og la til at en konvensjonell bombe ikke kunne registreres av instituttets instrumenter.

Våpenkappløp

Amerikanske embetsmenn bagatelliserer saken og sier at skyen også kunne stamme fra en skogbrann. Den uavhengige organisasjonen mot spredning av atomvåpen, NTI, pekte på at skyen kom fra et område hvor Nord-Korea har sitt hemmelige program for utvinning av uran.

En nordkoreansk prøvesprengning vil ikke bare være en «verkebyll» for USA, men også øke faren for et atomkappløp i Asia.

JYLLANDS-POSTEN/BERGENS TIDENDE