De to katolske kvinnene skal blant annet ha skaffet bensin som ble brukt til å brenne 500 flyktninger levende i det katolske klosteret. Den belgiske domstolen, med en jury på 12 personer, dømte derfor de to som medskyldige til drap.

I samme rettssak fikk Rwandas tidligere transportminister Alphonse Higaniro en dom på 20 års fengsel, mens den fjerde tiltalte, universitetslektor Vincent Ntezima, fikk 12 år. Påtalemyndigheten hadde krevd livsvarig fengsel for alle fire.

Over 800.000 tutsier og hutuer ble drept under folkemordet i 1994.

Dommen er historisk da det er første gang noen er dømt for krigsforbrytelser av en nasjonal domstol i et annet land enn de er statsborgere av.

Belgia, den tidligere kolonimakten i Rwanda, ga i 1993 sine domstoler universell jurisdiksjon i krigsforbrytersaker, uansett hvilken nasjonalitet de anklagede måtte ha eller hvor forbrytelsene måtte være begått.

NTB