Mandag kapret piratene den greskregistrerte oljetankeren Maran Centaurus nærmere 1400 kilometer fra kysten av Somalia.

Skipet har et mannskap på 28 om bord, blant dem 16 filippinere og ni grekere. Til sammen 70 filippinske sjøfolk holdes for tiden som gisler på seks skip som er kapret utenfor Somalia.

Maran Centaurus, som var på vei fra Saudi-Arabia til USA med 300.000 tonn råolje, er det femte skipet som er kapret utenfor Somalia de siste ukene. I oktober ble sju skip kapret.

De somaliske piratene har tidligere bare lykkes med å kapre én oljetanker. Sirius Star hadde to millioner fat olje om bord og ble kapret for ett år siden, men ble frigitt noen måneder senere etter at eierne angivelig hadde betalt drøyt 15 millioner kroner i løsepenger.

Væpnede vakter USA anbefalte nylig greske skipsredere å plassere væpnede vakter på skip som skal passere Afrikas Horn, for å beskytte dem mot piratangrep.

Det amerikanske utenriksdepartementet hadde tidligere i måneden et møte med representanter for det greske rederiforbundet og rådet dem til å ta et større ansvar for egen sikkerhet.

Greske redere kontrollerer om lag 20 prosent av all sivil skipsfart i verden og var representert av presidenten i det greske rederiforbundet, Theodore Veniamis, under møtet i Washington.

— Det er i redernes egen interesse å sette i verk tiltak for å beskytte seg selv i dette farvannet, lød budskapet fra amerikansk UD.

Slo tilbake Mannskapet om bord i den greskregistrerte oljetankeren Sikinos, som er på vei fra Sudan til Kina med olje i lasten, greide tirsdag å slå tilbake et piratangrep rundt 800 kilometer sørøst for Oman.

Piratene åpnet ild mot skipet med automatvåpen, men mannskapet om bord skjøt tilbake med signalraketter og brukte høytrykksslanger for å holde piratene på avstand. Ingen ble såret i sammenstøtet, og piratene ga til slutt opp.

Advarer Det norske rederiforbundet har advart sine medlemmer mot å ta i bruk væpnede vakter om bord i skip som skal passere kysten av Somalia, av frykt for at dette skal få piratene til å ta i bruk enda kraftigere skyts.

Minst tolv skip er for tiden kapret av pirater ved Afrikas Horn, og nærmere 200 besetningsmedlemmer holdes som gisler.

20 prosent av all skipsfart i verden, blant annet 8 prosent av all oljefrakt passerer den piratutsatte Adenbukta.