At også den sjette jaktdagen ble resultatløs, tar ikke motet fra jegerne.

-Hadde vi rådd grunnen alene, hadde vi skutt en av ulvene sist mandag. Men på grunn av mange skuelystne kunne vi ikke løsne skudd da vi hadde et av dyrene i siktet, sier Mikalsen til NTB. Han mener jakta så langt er gått som ventet.

-Jeg hadde ikke ventet at dette skulle bli noe lett løp, sier Leonhard Mikalsen i Statens naturoppsyn.

12 timer bak Sporene som ble fulgt torsdag, var et halvt døgn gamle. Det såkalte Imsdalsparet har skilt lag, og sporingen har til dels vært vanskelig i bratt og ulendt terreng med tett granskog. Over store strekninger har ulven fulgt snøscooterløypene som sporfinnerne har kjørt opp de siste dagene. Ulven kan flytte seg 20-30 kilometer i løpet av ett døgn.

–Det er enkelte steder i reviret at det vil være lett å felle ulven. Men i åpent lende kan vi risikere at skuelystne står som en mur for å følge med — og det ønsker vi ikke, sier fellingslederen som torsdag hadde fem jegere og fire sporingspatruljer i sving.

Hoppet over Jegerne har de siste dagene brukt plastbånd som stengsler i forsøk på å hindre ulven å slippe unna. Men på ett sted var båndet ikke spent stramt nok mellom granleggene, slik at det lå på bakken. Dermed så ulven sitt snitt til å forsere sperringen og komme seg unna.

–Vi har brukt mye tid på å finne ut hvor den ene ulven deretter tok veien, nettopp fordi terrenget er tett og vanskelig å ferdes i, sier Leonhard Mikalsen.

Helikopter vurderes Fellingslederen vil ikke ut med hvorvidt det nå er aktuelt å rekvirere helikopter i forsøk på å spore ulvene.

-Selv fra helikopter kan det være håpløst å se noe, siden granskogen står så tett i det området ulven befinner seg. Helikopter blir vurdert fortløpende, opplyser fellingslederen til NTB.

Sporingene er de siste dagene konsentrert om Imsdalsparet.

-Vi vet ikke eksakt hvor Atndalsflokken holder til. Men derimot vet vi hvor flokken ikke holder til, sier Mikalsen.

NTB