Liu skal ha blitt anholdt 8. mars i Indre Mongolia, angivelig for økonomiske forbrytelser.

— Dette er den 61. dagen i arrest uten adgang til å møte noen, bortsett fra personell på sykehuset hvor han er ført flere ganger for krisebehandling, sa Jerome Cohen, jusprofessor ved New York University.

Liu er blitt nektet å få en advokat, som ifølge kinesisk lov er garantert innen 48 timer. Advokater som på egen hånd har forsøkt å ta kontakt, har fått beskjed om at saken gjelder statens sikkerhet.

(NTB)