— Det er fremdeles uoversiktlig i Khao Lak, selv om man nå har klart å ta seg inn i området. Det er fortsatt noen områder der hjelpemannskapene ikke har kommet frem, opplyser direktør for Apollo Norge Leo Berbu.

— Vi har 30 gjester i Khao Lak. Vi har sendt ut sms til dem som har oppgitt mobilnummeret i reisedataene. Av disse har vi lykkes å få tak i åtte frem til tirsdag ettermiddag. De andre har vi ikke noen informasjon om. De åtte har enten svart på sms eller via pårørende. Vi har ingen bekreftede omkomne fra vårt selskap, sier Berbu.

Strømbrudd og kaos

Har dere håp om å få svar fra flere etter hvert som telefonnettet kommer opp?

— Vi håper at flere skal svare på sms i løpet av tirsdagskvelden og onsdagen, men ødeleggelsene i området gjør at det er lite strøm. Selv om de har tilgang til mobiltelefon, er det ikke sikkert de får ladet den.

Hvordan har det gått med deres egne folk?

— Per i dag har vi ingen meldinger om at det skal ha skjedd noen store ulykker med våre egne folk.

Ut og i sikkerhet

Berbu forteller at det har gått busser i skytteltrafikk mellom Khao Lak, Pukhet International Hospital og det skandinaviske samlingssentret i Pukhet det siste døgnet. Det har ikke vært snakk om å ta seg tid til å registrere navn og nasjonalitet.

— Det viktigste har vært å få folk ut av katastrofeområdet og i sikkerhet. Her er det samarbeid mellom alle selskapene og de skandinaviske ambassadene. Det er opprettet et Skandinavisk senter på Pearl Hotel i Phuket og der er det representanter fra ambassadene og de ulike turoperatørene. Der registreres folk, opplyser Berbu.

— Alle turoperatører samarbeider, uansett nasjonalitet, understreker Berbu.

— Bussene er blitt fylt opp og folk kjørt inn til sykehuset i Phuket. Vi vet med sikkerhet at syv busser har kommet ut av Khao Lak, og det er flere busser på vei, sier han.

Må ut av landet

Ifølge Berbu konsentreres nå arbeidet om å få folk raskest mulig ut av landet.

— Det sitter mange feriegjester på flyplassen i Phuket, og nå skilles det ikke på hvem som tilhører hvem. Det er bare om å gjøre å få folk fortest mulig ut av landet. Alle flyene vil være bemannet med helsepersonell - også de ordinære flyene, opplyser Berbu.

— Vi har satt opp et ekstrafly til Phuket. Det går fra Arlanda tirsdag ettermiddag, og skal ta med dem som har størst behov for hjelp. Det vil bli en ren skandinavisk gruppe som kommer. Så får vi se om det går til Arlanda eller Oslo. Det avhenger av hvor mange passasjer det er fra de ulike landene. Det ordinære flyet vårt lander i Oslo torsdag ettermiddag.

Krisehjelp i Oslo

Uansett hvor flyene lander blir folk transportert til Oslo. Der skal de sluses gjennom et mottakssenter som Utenriksdepartementet har satt opp. Her får de legehjelp og tilbud om å møte prest eller psykolog, før de reiser videre til hjemstedet, forteller Berbu.