— I dag møter menneskeheten konsekvenser av sin virksomhet som truer naturressursene som menneskehetens eksistens er basert på, heter det i appellen som ble offentliggjort av Louis Albou, generalsekretær i World Institute of Scientists (WIS).

Han beskrev det at verdens ledere avslår å sette i verk effektive tiltak mot klimaforandringene som en "selvmordstaktikk".

I appellen blir statslederne oppfordret til blant annet å rette teknologiske utvikling mot forbedringer i menneskenes livskvalitet, til å redusere bruken av fossilt brensel og vann og til å få kontroll over befolkningsveksten.

— Effektive lovendringer som skal møte disse problemene må inkluderer forpliktelser, forbud og sanksjoner, heter det i appellen.

Blant vitenskapsfolkene som står bak appellen er indiske Vandana Shiva og franske Jean Dausset, som ble tildelt Nobelprisen i medisin i 1980.

Shiva sa søndag at hun mente det var avgjørende at nøytrale forskere uttaler seg om farene som truer verden, og ikke overlater debatten til vitenskapsfolk som er ansatt av store selskaper.

(NTB)