Tyskeren Harald zur Hausen belønnes for sin oppdagelse av viruset humant papilloma, som kan føre til livmorskreft.

De to franskmennene Françoise Barré-Sinoussi og Luc Montagnier deler prisen for sin aidsforskning og oppdagelsen av hivviruset.

«Årets medisinprisvinnere belønnes for oppdagelsen av to virus som forårsaker alvorlige sykdommer hos mennesket», skriver den svenske Nobelkomiteen i sin begrunnelse.