Årets nobelpris i medisin og fysiologi går til forskerne Elizabeth Blackburn, Carol Greider og Jack Szostak, for deres forskning på kromosomer.

De tre får prisen for å ha løst en av biologiens store gåter, nemlig hvordan kromosomene, som inneholder vår arvemasse, kan kopieres på en fullstendig måte ved celledeling, og hvordan de beskyttes mot nedbryting.

Blackburn, Greider og Szostak har påvist at forklaringen finnes i kromosomenes ender, telomerene, og i enzymet telomeras, som danner dem.

Blackburn og Szostak oppdaget at den unike DNA-sekvensen som finnes i telomerene hindrer kromosomene i å brytes ned. Greider og Blackburn identifiserte deretter enzymet, telomeras, som danner telomer-DNA.

Begge disse oppdagelsene forklarer hvordan endene på kromosomene beskyttes. Oppdagelsen har fått stort gjennomslag innen forskerverdenen, konstaterer Nobelkomiteen.

— Overrasket og glad Elizabeth Blackburn (61) er både amerikansk og australsk statsborger. Hun er professor i biologi og fysiologi ved University of California i San Francisco.

De to andre prisvinnerne, Carol Greider (48) og Jack Szostak (57), er amerikanske statsborgere. Greider er professor i molekylærbiologi ved John Hopkins University School of Medicine i Baltimore, mens Szostak er professor i genetikk ved Massachusetts General Hospital i Boston.

— Jeg er svært overrasket og glad. Jeg har blitt nevnt som en mulig vinner, men det finnes så mange dyktige forskere som legger fram fantastiske resultater, så man tror ikke at man selv skal få prisen, sier en opprømt Blackburn.

Kreft Enkelte arvelige sykdommer har vist seg å skyldes feil i telomeras-enzymet. Det handler blant annet om alvorlig blodmangel, enkelte arvelige hudsykdommer og lungesykdommer.

Forskningen kan også få stor betydning for å kurere kreft. Ved å identifisere telomeras-enzymets aktiviteter, håper mange forskere å kunne behandle kreft ved å slå ut enzymet.

Enkelte forskere har også spekulert på at prosessen rundt telomerene kan ligge bak menneskets aldringsprosess. Aldringsprosessen har imidlertid vist seg mer komplisert enn som så, og skyldes flere ulike faktorer der telomerene er en av dem.

De tre prisvinnerne deler prisen på 10 millioner svenske kroner. Nobelprisen i medisin deles ut i Stockholm 10. desember, sammen med prisene i fysikk, kjemi, økonomi og litteratur.