— Regjeringen har ført en svært dårlig økonomiske politikk. Da vi trengte akutt budsjettdisiplin, slapp man i stedet taket og oppførte seg helt uansvarlig, sier Phelps i et intervju med svensk TV8.

Den amerikanske økonomen, som fikk Nobelprisen for sin forskning om sammenhengen mellom arbeidsledighet og inflasjon, viser blant annet til skattelettelsene Bush har gitt uten å ha budsjettdekning.

Da Bill Clinton forlot Det hvite hus hadde USA et budsjettoverskudd på over 200 milliarder dollar. Straks Bush overtok ble overskuddet snudd til underskudd.

Årets budsjettunderskudd blir trolig på 3-400 milliarder dollar, og for å finansiere dette låner man enorme beløp.

USAs statsgjeld er nå på astronomiske 8,7 billioner dollar og vokser raskt. Krigen i Irak er en sterkt medvirkende årsak til dette, påpeker Phelps.

— Dette er blitt en svært dyr historie. Og visse kostnader må vi kanskje dra med oss i årevis fremover, for eksempel helsekostnadene knyttet til sårede soldater, sier Phelps til TV8.