Den mexicanske nobelprisvinneren i kjemi fra 1995, Dr Mario Molina, hjelper hovedstaden med sårt tiltrengt luftrensing. Molina møtte nylig forskere fra USA og Tyskland, samt statlige og lokale miljømyndigheter. Sammen utformer de en plan for luftrensing for de neste seks månedene. Planen er en del av Proaire — et luftrensingsprogram som går fra 2001 til 2010.

Molina fikk Nobelprisen for arbeid med atmosfærisk kjemi og KFK-gassers effekt på ozonlaget. Han er professor ved MIT.

Mexico by er av de mest forurensede i verden, skriver Environment News Service.

(Origo)