Hva EU gjør de kommende ukene, kan bli viktig for hvem Serbias velgere vil ha som president.

– Mange føler at de er blitt utsatt for et kraftig trykk når det gjelder Kosovo, men at EU har nølt når det gjelder integrasjonsprosessen, sier Kai Eide, politisk direktør i Utenriksdepartementet til NTB.

Valgdagsmålinger i Serbia gir et flertall til nasjonalistene og Tomislav Nikolic med 39,5 prosent av stemmene foran sittende president Boris Tadic, som fikk 35,3 prosent.

Ferdig avtale Klar på bordet, ferdig forhandlet, ligger avtalen om integrasjon mellom EU og Serbia. Bare underskriftene mangler.

– Det er et veldig viktig bidrag om europeerne bringer den prosessen videre i de to ukene som ligger foran oss fram mot andre valgomgang 3. februar, sier Eide.

Svein Mønnesland, professor i slaviske studier ved Universitetet i Oslo, tror kanskje ikke det hjelper med integrasjonsgulroten fra EU. Det er Kosovo som er det altoverskyggende spørsmålet. Valgdeltakelsen har vært svært høy i serbisk sammenheng, 61 prosent.

Kostunica avgjør – Serberne oppfatter også at dette er et avgjørende, nesten skjebnesvangert valg. Det har aldri vært en så høy valgdeltakelse tidligere, verken ved parlamentsvalg eller ved presidentvalg.

Hvem statsminister Vojislav Kostunica, som selv er nasjonalist, velger å støtte, er helt åpent, og trolig gjør han ikke sin beslutning kjent før tett opp mot andre valgomgang.

– Det som blir avgjørende, er hvem av kandidatene som får støtte av statsminister Vojislav Kostunica, sier Svein Mønnesland.

– Men jeg tror Tadic vinner andre omgang. Det er samme situasjonen som ved forrige presidentvalg. Samme forholdet og Tadic vant i neste omgang. Men da hadde de ikke Kosovo-spørsmålet.

15. februar, altså etter det endelige presidentvalget, er antydet som datoen da Kosovo vil erklære uavhengighet fra Serbia.

MARKO DJURICA