Med en siste innbetaling på 4,5 milliarder dollar, 28 milliarder kroner, til den såkalte Parisklubben, har den oljerike afrikanske stormakten kvittet seg med siste rest av sin u-landsgjeld.

Parisklubben er organisasjonen til de rike kreditorlandene. I fjor inngikk Parisklubben en gjeldsavtale med Nigeria som innebar at kreditorene avskrev 18 milliarder dollar som de hadde utestående hos Nigeria.

Med fredagens innbetaling har Nigeria betalt inn 12,4 milliarder dollar til kreditorene i Parisklubben siden juni i fjor.

Nigeria er en stor oljeeksportør, og skyhøye oljepriser på verdensmarkedet har gjort det lettere å kvitte seg med gjelda.