JØRGEN ULLERUP

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

Det kunne vært unngått. Allerede i fjor høst kom de første advarslene om at det store afrikanske landet, i og sør for Sahara, hadde direkte kurs mot en katastrofe. Niger var rammet både av tørke og en gresshoppeinvasjon som ødela høsten.

3,6 millioner av landets 11,8 millioner innbyggere er berørt. Flertallet bor i fjerne og vanskelig tilgjengelige områder — gode veier er et fremmedord i et land som Niger.

Likevel lot den internasjonale nødhjelpen vente på seg, først de siste ukene er maten begynt å komme i større mengder.

I takt med at flere og flere medier begynner å sette søkelyset på katastrofen, er det ifølge FNs nødhjelpskoordinator Jan Egeland de siste dagene skjedd en merkbar økning i de frivillige bidragene.

— Det er ikke så mye som trengs. Omtrent det samme verden i løpet av 20 minutter bruker til våpenkjøp, understreker Jan Egeland.

Ekstremt kritisk

Det haster om en tragedie av stort omfang skal avverges.

Jan Egeland peker på at 150.000 av omkring 800.000 berørte barn er så underernærte at de kan dø i løpet av kort tid om de ikke får mat og behandling.

Det finnes ikke statistikker for hvor mange som allerede er døde, men ifølge regjeringen i Niger var 1,6 millioner mennesker seg for en uke siden i en ekstremt kritisk situasjon.

Nødhjelpen er fortsatt ikke nådd ut til mange av de fjerntliggende landsbyer som Dan Mallam. Her har de fleste familiene vært tvunget til å selge kyrne og geitene sine, og de har ikke penger til å kjøpe melk, mel eller kjøtt. De fleste barna har sluttet på skolen - de er for svake til å følge undervisningen. Og fedre kan ikke bringe sine syke barn til legen, sykehuset ligger 50 km unna, og de kan ikke overlate resten av familien til seg selv.

Luftbro

Med bistand fra det franske flyvåpenet har FNs matvareprogram, WFP, og andre hjelpeorganisasjoner opprettet en luftbro med nødhjelp.

Denne uke er planen å fly inn 4000 tonn mat for å hjelpe 270.000 mennesker i de verst rammede områdene med mat og matolje. Til nå har WFP delt ut 11.000 tonn mat til omkring 473.000 sultende. Senere skal en annen luftbro fra Brindisi i Sør-Italia etter planen bringe 40 tonn energirike kjeks til de mest utmagrede barna, sammen med utstyr som telt og terrenggående lastebiler. Behovet for de siste er stort i et land nærmest uten veinett om man skal få mat og andre forsyninger ut til dem som trenger det mest.

Også Leger Uten Grenser (MSF) advarer om at katastrofen kan vokse raskt de kommende månedene om hjelpen ikke raskt kommer ut til alle landsbyene. Neste hirseavling vil først være i hus i slutten av september.

— De to neste månedene tegner til å bli ekstremt vanskelige, sier lederen for MSF i Niger, Johannes Sekkeles. Han frykter i en samtale med det franske nyhetsbyrået AFP mange dødsfall.

— Spiskamrene er stort sett tomme. Samtidig er det blitt regntid. Det forverrer situasjonen for underernærte barn som nå også skal overleve risikoen for diaré og malaria.

Med 50 utsendte medarbeidere og 500 lokalt ansatte har Leger Uten Grenser åpnet fem sentre for intensiv behandling av underernærte, og 27 mobile enheter skal nå ut til de mest fjerntliggende landsbyene. Siden januar har legene behandlet 12.000 mennesker, 10.000 av dem er barn.

— De mest sårbare gruppene som barn, syke og gamle er i ferd med å bli utryddet, sier FNs utsending, Jean Ziegler.

NØDHJELP: Moren har tatt med seg sitt underernærte barn til et nødhjelpssenter i Maradi, sørøst i Niger, for å få mat. Hun forsøker å trøste barnet så godt hun kan mens hun venter. FOTO: FINBARR O’REILLY, REUTERS