NTB

Samtaler for å avslutte opprøret er innledet samtidig som politiet og representanter for fengselsvesenet forsøker å få satt fri to fangevoktere som er tatt som gisler.

Fengselet ble bygd for 18 måneder siden med plass til 52 fanger, men 188 fanger holdes for tiden innesperret i fengselet.

Politisjef Milton Teixeira sier de drepte trolig er voldtektsforbrytere fordi fangenes interne regler går ut på at voldtektsmenn er de første som skal drepes hvis de ikke holdes atskilt fra andre fanger.