Ni av ti jenter på 16 år vil se annerledes ut. Selv blant tolvåringene ønsker tre av fire jenter å endre på utseendet. Tre av ti sier de gjerne ville vært tynnere, mens 15 prosent kunne tenke seg å være høyere, ifølge undersøkelsen.

I alt har 3.300 jenter og kvinner fra ti ulike land deltatt i undersøkelsen.

Dove har startet en egen kampanje for å øke selvtilliten blant jenter, og slagordet «Real Beauty» brukes i reklame for Dove-produkter.

Det er Unilever som eier merkevaren Dove. Selskapet, som også står bak Findus og Lipton, har tatt i bruk avansert hjerneforskning, såkalt neuromarketing, for å kunne kjøre enda mer effektive markedsføringskampanjer.