Den ene fra Agder som fortsatt står på listen, er Terje Andersen fra Nodeland.