New Zealands invitt til samarbeid, kombinert med at alle partier i Norge, bortsett fra Frp, er villig til å akseptere å ta imot noen av flyktningene, kan gjøre at saken løser seg. Australias konservative statsminister John Howard utsettes nemlig for et knallhardt internasjonalt og nasjonalt press.

Ber Annan om å mekle

Australske medier melder i dag at Howard har bedt FNs generalsekretær, Kofi Annan, om å være mekler. Howard skal ha bedt om at det ordnes med et møte mellom Australia, Norge og FN. Han skal også ha bedt FNs høykommissær for flyktninger om å ta ansvaret for å vurdere asylsøknadene til flyktningene, men avviser fortsatt helt bestemt at det kan skje på australsk grunn. Generalsekretær Kofi Annan, FNs høykommissær for flyktninger, FNs høykommissær for menneskerettigheter, Mary Robinson, organisasjoner som Amnesty, Leger uten grenser og medier både i Australia og verden for øvrig bidrar samlet til det sterke presset mot den australske regjeringen.

Overraskende fra New Zealand

Utenriksminister Thorbjørn Jagland mener det har vært litt bevegelse i de australske standpunktene siste døgn: — Noen fremskritt gir grunnlag for en viss optimisme, sier Jagland. Det har en sterk virkning i Australia at FN-ledere, medier og organisasjoner fordømmer landet. Men mest overraskende for australierne var nok utspillet fra New Zealands statsminister Helen Clark. Clark ble sitert av nasjonale medier på at et skip som ”Tampa” ikke ville blitt avvist av New Zealand. Hun understreket at landets innbyggere ville forvente en reaksjon fra myndighetene preget av medfølelse for flyktningene.

FNs høykommissær

Helen Clark har gjort det klart at New Zealand er villig til å hjelpe hvis det er som en del av en internasjonal aksjon for å løse saken. Clark ba samtidig om at FN eller FNs høykommissær for flyktninger griper inn, og at ingen forventer at Australia skal håndtere den alene. Slik strekker Clark ut en hjelpende hånd til en nabo som har havnet med ryggen mot veggen. Australia gir også flere adgang til ”Tampa”. Så vel Leger Uten Grenser som Røde Kors etablerer baser på Christmas Island og vil trolig bli sluppet om bord for å ivareta helsetilstanden til flyktningene. Norges ambassadør i Australia er på vei til skipet, ikke minst for å kunne rapportere om den humanitære situasjonen for de rundt 460 flyktningene.

Må behandle asylsøknadene

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Mary Robinson, deltar på en konferanse om rasisme i Sør-Afrika. På en pressekonferanse roste hun Norges og mannskapets innsats, samtidig ba hun Australia om å ta det ansvaret som følger av flyktningkonvensjonen landet har signert og er bundet av. Det betyr at flyktningene må få gå i land i nærmeste havn.

Robinson understreket at det ikke er sikkert at flyktningene har krav på asyl, men at hver og en av dem har krav på en seriøs behandling av eventuelle asylsøknader.

I internasjonale medier får Australia så hatten passer for håndteringen av flyktningene. Britiske The Independent skriver at Australias mottakelse av flyktningene ”har vært ekstremt deprimerende.” De kaller bruken av militære ”en grotesk overreaksjon” og de refser myndighetene for å ha reagert på en skamfull måte.