USA håper å få nye og kanskje avgjørende spor i jakten på Osama bin Laden, etter at en av al Qaida-lederens aller nærmeste medarbeidere er blitt arrestert i en dramatisk aksjon i den nordvestlige delen av Pakistan.

Abu Faraj al Libbi betraktes av amerikanske etterretningseksperter som tredjemann i terrororganisasjonens nettverk. En posisjon som han skal ha rykket opp til etter at andre ledere ble drept eller arrestert.

Andre etterretningseksperter er ikke overbevist om at al Libbi har så fremtredende plassering som både den amerikanske og den pakistanske regjeringen hevder. De påpeker at han ikke er å finne på FBIs liste over de mest ettersøkte.

Denne mangelen forklares med at man kun kan komme på denne listen etter at det er reist formelle anklager, og det har ikke vært tilfellet for al Libbi. Al Qaida-terroristen er ikke satt i direkte forbindelse med terroraksjoner i USA.

John McLaughlin, som inntil for kort tid siden var CIAs visedirektør, er ikke i tvil om at al Libbi har spilt en avgjørende rolle i al Qaida. Det betyr at al Libbi kan sitte inne med viten om hvor Osama bin Laden og hans nestkommanderende, den egyptiske legen Ayman al Zawahiri, oppholder seg.

McLaughlin fremhever at det ikke er ensbetydende med noe raskt gjennombrudd i jakten på al Qaida-lederen. For når toppfolk fanges, går andre straks under jorden. Det er på sett og vis bra, for da har de problemer med å få gjennomført aksjoner, påpeker den tidligere CIA-sjefen.

McLaughlin mener at materiale som er beslaglagt ved arrestasjonen kan få enda større betydning. Dessuten kan al Libbi ha kjennskap til mulige kommende operasjoner i USA og forbindelse med andre terrororganisasjoner.

Pakistanske myndigheter hevder at terroristen sto bak to attentater, som i desember 2003 ble rettet mot president Pervez Musharraf i Rawalpindi. Det andre attentatet kostet 17 mennesker livet, mens det første ødela en bro.

Tidligere arresterte terrorister er blitt overgitt til amerikansk varetekt og sitter i dag internert på baser rundt i verden. Mye tyder imidlertid på at Pakistan ønsker å holde fast ved Abu Faraj al Libbi.