Israelsk høyesterett har tidligere slått fast at flere av utpostene er ulovlige og må fjernes, blant dem Givat Assaf som ligger på privateid palestinsk jord.

De fleste israelske bosetningene har begynt som såkalte utposter, bestående av mobile brakker omgitt av høye piggtrådgjerder, ofte etablert på bakketopper.

Ifølge Genèvekonvensjonene er de israelske utpostene og bosetningene på Vestbredden ulovlige, ettersom omverdenen ikke anerkjenner den israelske okkupasjonen og krever tilbaketrekning.

Forhandlet

Statsminister Benjamin Netanyahu innledet tidligere i år forhandlinger med bosetterne og besluttet at utposter som er etablert på jord den israelske stat hevder å ha eiendomsretten til, vil bli legalisert.

Utposter som er opprettet på privateid, palestinsk jord, ansees derimot for å være ulovlige og skal ifølge den israelske regjeringen fjernes.

Bosetterne har protestert kraftig mot det siste, og onsdag vant de fram med sitt krav om at den varslede ødeleggelsen av utposten Givat Assaf skal utsettes i et halvt år, skriver den israelske avisen Haaretz.

Lignende beslutninger blir trolig fattet når det gjelder andre utposter, blant dem Migron som ifølge en tidligere beslutning skal tømmes innen utgangen av mars 2012.

«Kreativ løsning»

Netanyahu understreket i samtaler med flere regjeringsmedlemmer onsdag behovet for å finne «en kreativ løsning» på problemet med utpostene.

De israelske utpostene og bosetningene på Vestbredden regnes nå som det største hinderet for en fredsløsning mellom Israel og palestinerne.

Palestinske myndigheter nekter å returnere til forhandlingsbordet før Netanyahu stanser all byggevirksomhet i bosetningene, noe han har nektet å gjøre til — til tross for betydelig press fra omverdenen.