Melken trekkes tilbake fra markedet i Italia, Spania, Portugal og Frankrike. Italiensk politi sier det har inndratt om lag 30 millioner liter melk på grunn av frykt for at blekk fra trykkingen av kartongene har kommet oppi melken. Nestlé i Italia sier det dreier seg om rundt to millioner liter.

Nye pakkemaskiner skal være tatt i bruk for å fjerne problemet.