Etter alt å dømme er Gordon Brown Storbritannias kommende statsminister, og det kan regjeringspartiet Labour være glad for. En meningsmåling i The Times viser at velgernes støtte til det britiske arbeiderpartiet vil øke når finansminister Gordon Brown overtar lederrollen etter Tony Blair.

Brown støttes av 34 prosent av velgerne — mot Blairs 33 prosent.

De konservative hadde regnet med at de med det ventede formannsskiftet i Labour ville komme til å ligge bedre an, men har i stedet utsikt til en tilbakegang fra 36 til 35 prosent.

Meningsmålingen legger nytt press på Blair for å komme med en nøyaktig dato for sin avgang. Han har sagt at han vil gå av før partikongressen til høsten, men tross høylytte protester fra eget parti, rekker han avgjørelsen i langdrag.

Tony Blair kan imidlertid glede seg over at Labour med støtte fra 33 prosent av velgerne holder skansen, tross en lang rekke dårlige saker som har plaget regjeringen den siste tiden. En måling i avisen The Independent er ikke fullt så behagelig. Der får Labour bare 32 prosent støtte, dårligste resultat siden valget i 2005.

SEBASTIAN DERUNGS, Reuters