TOR LEIF PEDERSEN

En 48 år gammel mann er pågrepet, siktet for å ulovlig å ha innført to vaskebjørner og to nesebjørner til Norge. Etterforskningen så langt viser at dyrene har rømt fra et hus i Fana i Bergen, opplyser bergenspolitiet i en pressemelding.

48-åringen sitter nå i avhør hos Fana-politiet. Både Dyrevernsnemnda og Mattilsynet er koblet inn i saken, for å se nærmere på stedet der den siktede bor og oppbevarer dyr.

Tåler ikke kulde

Høyst sannsynlig er de nesebjørnene som BT publiserte bilder av onsdag, frosset i hjel. Denne arten er tilpasset et tropisk klima.

I perioden etter at de rømte har det vært kuldegrader — så mye som 8 minusgrader. En slik kulde tåler ikke nesebjørner, ifølge eksperter.

Spørsmålet om hvor dyrene er, er man ikke kommet nærmere et svar på. Om og i tilfelle hvordan dyrene skal fanges - eventuelt skytes - diskuteres mellom representanter for fylkesmannens miljøvernavdeling og Statens Naturoppsyn (SNO) og den kommunale viltforvaltningen i Bergen.

Politiet hadde møte med disse etatene i formiddag.

Seniorrådgiver Øystein Støkersen i Direktoratet for naturforvaltning (DN) forteller til Bergens Tidende at DN har sendt faks med brev til miljøvernavdelingen hos fylkesmannen med løyve til å avlive vaskebjørnene. Også nesebjørnene kan avlives. Men hvis det er praktisk mulig å fange dem levende, kan det gjøres.

Problemet er hva og hvilke dyrehager man skal plassere dyrene. Kristiansand Dyrepark har sagt at de ikke er interessert i dem, sier Størkersen.

Etter det BT har grunn til å tro, er oppfatningen lokalt at også nesebjørnene bør avlives.

Politiet arbeider fortsatt for fullt med å få full klarhet i aktiviteten til bergenseren som også i sommer var tatt for ulovlig import av vaskebjørner og sibirske ekorn. Troverdigheten til bergensere er et problem for politiet. Det kreves mye ettersjekking av opplysninger de får ut av mannen.