KLAUS JUSTSEN

Washington

Irak bekreftet sent fredag at man i prinsippet er klar til å tilintetgjøre sine al Samoud 2-raketter, men det er usikkert om det skjer allerede fra i dag, som våpeninspektørenes sjef Hans Blix forlangte for mer enn en uke siden.

Samtidig med at Hans Blix i New York snakket om et viktig skritt mot avvæpning, hevdet de irakiske ekspertene at de ikke vet hvordan raketter skal destrueres, og derfor søker tekniske bistand fra FNs eksperter.

Observatører i den amerikanske hovedstaden ser uttalelsene som opptakt til enda en rekke irakiske unnamanøvre og forsøk på å trekke prosessen i langdrag.

I FN innrømmet velinformerte kilder at våpeninspektørene frykter at Irak på et møte lørdag vil forsøke seg med påstander om at man har oppfylt tidsfristen, fordi det er innledet forhandlinger om hvordan rakettene skal tilintetgjøres. Selve destruksjonsprosessen utsettes derimot til senere.

Bare fire sikre

Det fremheves samtidig at det kan bli uhyre vanskelig å skape sikkerhet for at alle omkring 120 rakettene virkelig blir tilintetgjort. Mange av dem er allerede stasjonert rundt i landet på militære baser, mens andre kan holdes skjult.

Den positive vurderingen fra Hans Blix vil gjøre det vanskeligere for USA å sikre tilslutning til den nye FN-resolusjonen, som skal gi grønt lys for en militær aksjon. Det kreves ni stemmer, men inntil nå har kun Storbritannia, Spania og Bulgaria garantert støtte.

Ennå før den første raketten er destruert, er det klart at Saddam Hussein med sitt utspill har økt kløften mellom Sikkerhetsrådets medlemmer. Den franske utenriksministeren Domenique de Villepin fastslo at det var snakk om et viktig skritt for en fredelig avvæpning av Irak. Det bekreftet at inspektørene oppnår resultater.

Den tyske utenriksministeren Joschka Fischer hevdet at det ikke var noen grunn til å snakke om militær aksjon, nettopp som inspeksjonene begynner å gi konkrete resultater.

Statsminister Tony Blair hadde derimot kun hånlige bemerkninger til overs for den irakiske «innrømmelsen». Den britiske regjeringssjefen beskyldte Saddam Hussein for å spille et grusomt spill med millioner av menneskers håp om fred.

Bush klar

President Bush avviste også det siste utspillet da han i et intervju antydet at sjansene for en fredelig løsning var blitt minsket.

— Min holdning til Saddam Hussein er klar. Hadde han hatt til hensikt å avvæpne, hadde han gjort det. Nå vil vi avvæpne ham.

USA vil nå forsikre seg om at verken Frankrike, Russland eller Kina nedlegger veto mot den bare en side lange resolusjonen. Under et besøk i Beijing, hevdet utenriksminister Igor Ivanov at Russland er klar til å bruke sin vetorett hvis det er nødvendig for å sikre internasjonal stabilitet.

I Washington snakket høytstående kilder om en tom trussel og henviste til at Ivanov ofte med dramatiske uttalelser prøvde å dempe intern motstand.