Betydelige mengder av nervegassen VX og miltbrannbakterier er funnet i Irak, ifølge Iraks presidentrådgiver Amer al-Saadi.

Saadi kom med påstandene søndag i et forsøk på å argumentere troverdig for at Irak faktisk har ødelagt lagrene av ulovlige masseødeleggelsesvåpen som Sikkerhetsrådet krever at landet ødelegger.

Funnene skal være gjort på flybasen al-Aziziya, 104 kilometer sørvest for Bagdad. Der hadde utgravningene avdekket nesten alle fragmentene av bombene som hadde inneholdt tonnevis av de giftige bakteriene som Irak hevder landet ødela ensidig i 1991.

Funnene er gjort etter "pågående utgravinger", sa general al-Saadi. FNs våpeninspektører har i årevis forsøkt å klargjøre hvor de dødelige biologiske og kjemiske våpnene befinner seg.

— Så langt har vi nådd et tall på ikke fullt 157 tonn miltbrannbakterier. Vi nærmer oss denne mengden og arbeidet fortsetter. Så langt er det funnet åtte bomber som er intakte og ikke gjennomhullet, og som derfor kan sjekkes når det gjelder innholdet, sa generalen som er en av Saddam Husseins viktigste talsmenn.

Han kommenterte funnene etter et møte irakiske myndigheter og FNs våpeninspektører hadde hatt om de forbudte våpnene tidligere søndag.

Han hevdet også at 1,5 tonn VX-gass kunne redegjøres for som irakiske myndigheter hele tiden har sagt var ødelagt etter irakisk initiativ. Dermed er Irak nær å kunne redegjøre for alle de mengder våpen FN har krevd at Irak enten ødelegger eller beviser at landet selv har ødelagt.

(NTB)