Opptil 900 millioner kroner over 10 år skal brukes på å legge alle kurs gratis tilgjengelig på nettet, sier skolen. MIT OpenCourseWare blir en av de mest omfattende satsingene i sitt slag og vil inneholde notater, kursbeskrivelser og pensumlister for mer enn 2.000 kurs. Talspersoner for universitetet sier at de håper materialet kommer utdanningsinstitusjoner i u-land til gode.

— Vi ser på dette som kildemateriale som vil støtte innovasjon innen kunnskapsformidling verden over, sier MIT-president, Charles M. Vest til Wall Street Journal.(Origo)