EU-kommisjonen inviterte i går til et nytt forhandlingsmøte med kandidatlandene og EFTA-landene. Møtet skal finne sted onsdag i neste uke, men Norges EU-ambassadør Bjørn T. Grydeland tror det mest sannsynlig bare blir et møte på stedfortredernivå i første omgang.

— Det er ikke avgjort, men jeg tror det først blir et møte for å klarlegge detaljene i den fremforhandlede avtalen - før det eventuelt gjøres endringer i neste runde, sier Grydeland til Bergens Tidende.

- Bedre enn sitt rykte

I motsetning til hva mange norske fiskeeksportører nok håper på, ligger det ikke an til endringer i den foreliggende avtalen. EU-kommisjonen tror Polen blir fornøyd, bare landet får avtalens innhold forklart bedre.

— Polakkene fikk for dårlig tid til å studere avtalen før påske, det har vi forståelse for, sier en kilde i EU-kommisjonen til BT.

Kilden sier det vil være «meget farlig» å gjøre endringer i avtalen. Da, mener han, vil protestene bare komme fra fiskerinasjonene Spania, Portugal og Irland. Han mener at avtalen er mye bedre enn sitt rykte for Norge og Island som vil selge fisk og Polen som gjerne vil kjøpe - med minst mulig toll og tull.

Ikke spesielle kvoter

Siden EU er en tollunionen, er det utenkelig at Polen kan få spesielle kvoter. En lisensordning, der selskaper må søke om importkvoter, er et mulig men svært byråkratisk alternativ. Heller ikke det ønsker kommisjonen å gå inn på, etter hva BT forstår.

Han utelukker ikke blankt endringer i kvoter og satser.

Norges ambassadør og forhandlingsleder Bjørn T. Grydeland vil ikke kommentere denne problemstillingen, men lar det skinne gjennom at en rask avklaring er viktigere enn bagatellmessige endringer i kvotene.