Ikke alle har lyst til å innordne seg i arbeidslivet. Mange av fysiske eller psykiske årsaker, mens andre igjen bare ikke liker å jobbe.

Sistnevnte var tilfelle med et middelaldrende par i Östergötland i Sverige. De to hadde fått sosialstønad i ti år, og supplert med det de kunne høste i kjøkkenhagen. Men begge to er helt friske og det er ingenting som hindrer dem i å jobbe, skriver Aftonbladet.

Til slutt bestemte sosialnemnden i byen Kinda at bidragene til paret skulle minskes. Dermed klagde paret beslutningen inn for retten.

Samfunnets statushierarki

I klagen skrev paret at de har en ”avvikende personlighetsstruktur”, og at de derfor ikke kan søke jobb. Å arbeide ville også føre til ”uutholdelig smerte og nedstemthet”, ifølge dem selv. Mannen mener også at han er umotivert til å delta i "samfunnets statushierarki”.

Kinda kommune har flere ganger forsøkt å få paret ut i jobb, men uten å lykkes.

Länsretten i Sverige ga derimot sosialnemnden rett, og det arbeidssky paret må nå kanskje flytte fra landsbygden til et tettsted.

Paret har anket saken videre, og mener at ”atmosfæren” i tettstedet ikke er den rette.

Hva mener du? Bør man slippe å jobbe om man ikke vil?