KLAUS JUSTSEN

Amerikanske velgere sa denne uken et tordnende nei til ekteskap mellom mennesker av samme kjønn, og i en rekke stater vil forskjellige former for allianser mellom homoseksuelle par også være utelukket i overskuelig fremtid.

I 11 stater skulle velgerne ta stilling til initiativ som ville endret forfatningen så ekteskap begrenses til en allianse mellom mann og kvinne. I alle 11 stater ble forslagene godkjent med solid flertall.

Selv i Oregon, der lokale myndigheter tidligere i år viet 3000 par av samme kjønn før domstolene brøt inn, var velgernes holdning krystallklar.

Utfallet kom ikke som noen stor overraskelse, etter at Missouri og Louisiana tidligere i år ved avstemninger godkjente forslag som forbyr homoseksuelle ekteskap med mer enn 70 prosent av stemmene. I Louisiana var forslaget så vidtgående at det kort tid senere ble forkastet av statens domstol.

I Mississippi, Montana og Oregon, gjelder det nye forbudet kun ekteskap som nå begrenses til en forbindelse mellom en mann og en kvinne. I åtte andre stater, bl.a. Ohio og Michigan, er det nye forbudet så omfattende at det også rammer det som er kalt sivile eller lovlige forbindelser som skulle gi homoseksuelle par nesten alle de rettigheter som ektepar har.

Flere ledere av borgerrettsgrupper snakket om et alvorlig tilbakeslag, og enkelte kritikere hevdet at forslagene om nei til homoseksuelle ekteskap var misbrukt i anstrengelsene på å sikre president Bush flere stemmer.

I California gikk velgerne enda en gang sin egen vei da de med klart flertall vedtok et forslag om at staten de neste årene skal bruke tre milliarder dollar på forskning på stamceller. Samtidig skal forskerne ha lettere adgang til stamceller fra daggamle fostre.

Dette initiativet er en klar utfordring til president Bush som bare har bevilget 25 millioner dollar til den lovende forskningen og begrenset bruken av stamceller.

Initiativet i California fikk støtte fra flere kjente skuespillere med nå avdøde Christopher Reeve og Michael Fox i spissen. Det hadde også guvernør Arnold Schwarzeneggers fulle støtte.

Den tidligere skuespilleren og bodybuilder demonstrerte enda en gang sin politiske styrke da han fikk avvist et annet forslag som ville ha lempet statens harde straffelov. Den gir i dag automatisk opp til livsvarig fengsel ved tredje gangs forbrytelse.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende